top of page

Política de Privacitat

LA TEVA PRIVACITAT ÉS MOLT IMPORTANT PER A NOSALTRES

Section Title

Volem resoldre els dubtes que tinguis sobre la informació que esdevé d'aquesta navegació com a visitant del nostre lloc web amb la màxima transparència baix el total compromís legal per tal de disfrutar la teva experiència utilitzant la web www.entrebicis.org

Usos de l'informació

Les dades personals que ens facilitis quedaran incorporades de manera confidencial en un fitxer automatitzat de base de dades el responsable de la qual es Associació APROP GARRAF, C/Cuba 9, 1, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú.

L'Associació APROP GARRAF amb la seva Iniciativa EntreBicis mitjançant els formularis de contacte, por e-mail o telefonía móbil amb propósits informatius i comercials d'alló que s'ha manifestar l'interès farà ús de la informació proporcionada pels visitants de la web www.entrebicis.org.

 

L'Associació APROP GARRAF utilitzarà la informació proporcionada por els navegants d'aquest lloc web per a enviar informació no sol·licitada sempre que sigui informació en referència a les qüestions de les quals s'ha sol·licitat informació. La informació proporcionada por els visitants del present lloc web mai serà compartida, cedida, intercanviada o venunda a tercers.

Drets Legals

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sempre que vulgui, tindrà dret a accedir a la informació subministrada en els termes sogons la llei, amb capacitat per poder eliminar o rectificar les dades facilitades dirigint-se per escrit, a travès del correo convencional o del correu electrónic amicsentrebicis@gmail.com, a l'Associació APROP GARRAF indicant el seu nom, cognoms i DNI.

Consentiments de l'usuari

A través de l'ús de www.entrebicis.org, l'usuari navegant consent la recollida i ús de la informació subministrada a Associació APROP GARRAF tal i com s'ha descrit en als apartats anteriors. En cas de posteriors modificacions de la nostra Política de privacitat, aquestes seran realitzades directament en aquest document amb la possibilitat de poder-se consultar aquí mateix publicament i regirà per tot el nostre fitxer de dades sense que faci falta posar  en coneixement de les mateixes previament de manera individual als nostres usuaris.

Posem en coneixament del navegant que mitjançant l'ús d'aquest lloc web, dona el consentiment per a sotmetre's als termes d'aquesta Política de Privacitat. Si l'usuari no accepta als termes d'aquesta Política de Privacitat expressats en aquest document haurà d'abstenir-se d'navegar i utilitzar els continguts del nostre lloc web.

Important

L'Associació APROP GARRAF es reserva el dret de prendre la seva completa decisió de modificar, afegir o eliminar parts d'aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment i sense avís previ.

bottom of page