top of page
  • Writer's pictureJenny o'dell

"Mobilitat Sostenible: Més que Només Vehicles"

Updated: Dec 26, 2023Quan parlem de mobilitat sostenible, no només ens referim al tipus de vehicle que utilitzem, sinó que també implica un canvi de costums i una visió més ampla de com ens desplacem i vivim a les nostres ciutats. En aquesta entrada, explorarem a fons aquesta qüestió i com la idea de la "ciutat de 15 minuts" juga un paper crucial en aquesta transformació.


Més que només vehicles:


La mobilitat sostenible va més enllà de triar vehicles que consumeixin menys recursos naturals. Si bé aquest és un aspecte important, també es tracta de canviar la nostra manera de pensar i les nostres rutines diàries. Significa optar per formes de transport que siguin respectuoses amb el medi ambient, com ara la bicicleta, el transport públic o fins i tot caminar, sempre que sigui possible.


La ciutat de 15 minuts:


Un concepte que està guanyant terreny i que té un gran impacte en la mobilitat sostenible és la idea de la "ciutat de 15 minuts". Aquesta visió planteja la idea de dissenyar les ciutats de manera que tot el que necessitem sigui accessible dins d'un radi de 15 minuts a peu o amb bicicleta. Això implica no només un canvi en la planificació urbana, sinó també un canvi en la forma en què vivim i treballem.

No té cap sentit proposar una mobilitat sostenible si no proposem ser-hi cada vegada més autosuficients enlloc de fer-li publicitat a les transnacionals que van justament pel camí oposat cap a aquesta transformació. Una cosa és dependre perquè no tenim alternatives pel moment i un altre signar convenis amb les multinacionals. Això no es un fet cap inocent perquè aquí HI HA PODER i no és el nostre, el que demanem que sigui local.


La ciutat de 15 minuts, això és una proposta que fomenta l'economia local, la proximitat i redueix la dependència dels vehicles privats perquè si produïm aquí els diners es queden aquí i no com quan li comprem a una transnacional, o Li fomentem el consum que es pitjor encara.

Amb l'accés a botigues, llocs de treball, escoles i serveis a prop de casa, es redueix la necessitat de fer llargs desplaçaments en cotxe o altres vehicles contaminants. Això no només és amable amb el medi ambient, sinó que també millora la qualitat de vida i promou una comunitat més unida.

Com podem contribuir:


Per abraçar la mobilitat sostenible i la visió de la ciutat de 15 minuts, podem prendre alguns passos importants:


Optar per mitjans de transport sostenibles: Utilitzar la bicicleta, caminar o utilitzar el transport públic sempre que sigui possible.


Suportar la planificació urbana sostenible: Animar les autoritats locals a dissenyar ciutats amb l'objectiu de la ciutat de 15 minuts.


Reduir la dependència del cotxe: Si tenim cotxe, considerar compartir-lo o utilitzar-lo amb moderació.


Canviar hàbits: Reduir el consum i el desplaçament innecessari, fomentant l'ús de serveis locals.


Educació i consciència: Augmentar la comprensió de la importància de la mobilitat sostenible i les seves repercussions positives en el medi ambient i la qualitat de vida.


Consum conscient: No fomentar el consum cap a les transnacionals.


En resum, la mobilitat sostenible és una qüestió molt més àmplia que implica canvis en els nostres costums i la manera en què vivim les nostres ciutats. La visió de la ciutat de 15 minuts ens anima a abraçar aquest canvi i a construir un futur més verd i més accessible per a tots. Estem en aquest viatge junts, i cada petit pas compta cap a un futur més sostenible.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page